Holly Davey

[lang_en]
We Speak Everywhere
Swansea Castle
davey
davey
davey
davey
Holly Davey’s photographic artwork sited within the grounds of Swansea Castle stems from her discovery that part of the castle tower was used as a dovecote. Davey uses the symbol of a dove representing peace, hope and divinity, to reconnect the castle with its past and the events it managed to survive.

Orchestrating a ceremonial dove release from within the castle, Davey captures the moment and presents us with a striking billboard image. Easily misunderstood as advertising within the context of the consumerism of the inner city, she gives the castle a new voice, allowing it to convey its message of history as well as reminding us to be mindful of our future.

[/lang_en]

[lang_cy]
We Speak Everywhere
Castell Abertawe
davey
davey
davey
davey
Mae gwaith ffotograffig mawr newydd Holly Davey, wedi’i leoli o fewn tir Castell Abertawe, ac yn deillio o’i ddarganfyddiad fod rhan o dŵr y castell arfer gael ei ddefnyddio fel colomendy. Defnyddia Davey symbol y golomen i gynrychioli heddwch, gobaith a diwinyddiaeth er mwyn ailgysylltu’r castell gyda’i orffennol, a’r digwyddiadau y lwyddodd i oroesi, drwy ddefnyddio fformat modern, sef hysbysfwrdd.

Wrth gyfansoddi ryddhad seremonïol y golomen o fewn y gastell, mae Davey yn cipio’r foment ar ffilm, ac yn ein cyflwyno ni a delwedd trawiadol. Gan ei fod yn hawdd i gamddeall y darn am hysbyseb, o fewn cyd-destun prynwriaeth canol y ddinas, gallai Davey rhoi ‘llais’ i’r castell, ac ei alluogi i gyfleu ei neges o hanes a phwrpas, ac o beth ddylen ni fod yn ofalus yn y dyfodol.

[/lang_cy]

Tags: ,

Get in touch

© LOCWS International 2017