Cymryd Rhan

Bwriad Locws Rhyngwladol yw annog pobl i gymryd rhan ac ymwneud â’r celfyddydau trwy gyfrwng y Rhaglen Addysg ac Estyn Mas, trwy fynd ati i gynnwys cymunedau a phobl o bob oed, cefndir a diddordebau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o Deithiau Tywys, Gweithdai Cyhoeddus a Chystadlaethau sydd am ddim yn ogystal â chynnal rhaglen Artist Preswyl hirsefydlog. Rydym yn darparu Pecynnau Adnoddau addysgol ynglŷn â’r artistiaid yr ydym yn eu comisiynu a’u gweithiau celf ac mae cyfleoedd hefyd os hoffech chi Wirfoddoli Dros Locws a chymryd rhan yn y prosiect.

Dyfarnwyd Gwobr Llysgennad yr Arglwydd Faer i Locws am ein rhaglenni addysg ac estyn mas.

I gael gwybod sut y gallwch gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen isod:

Newyddion Estyn Mas
Ysgolion Locws
Cystadlaethau
Teithiau Tywys
Gweithdy Cyhoeddus
Pecynnau Adnoddau
Gwirfoddoli Dros Locws

Get in touch

© LOCWS International 2017