Digwyddiadau

Ar hyn o bryd mae gan Celf ar Draws y Ddinas deg darn parhaol o gelf y gallwch eu gweld heddiw. Mae’r rhain yn cynnwys gweithiau gan artistiaid megis Jeremy Deller, Bedwyr Williams, Pete Fowler, Sinta Tantra, DJ Roberts, Sean Puleston, Rik Bennett, Bermingham and Robinson, Mark Folds a Niamh McCann.

AATC2015Brochure
Download an Art Across The City 2015 Brochure

Gallwch Drefnu Eich Ymweliad Eich Hun neu archebu Taith Wedi ei Thywys Am Ddim.

Rydym yn cynnal gweithgareddau yn rhad ac am ddim ar gyfer pob grŵp oedran, felly pam na wnewch chi Gymryd Rhan yn ein digwyddiadau, yn ein gweithdai cyhoeddus, yn ein prosiectau addysg ac yn ein cystadlaethau.

Gallwch archwilio ein harchif o’r holl Artistiaid yr ydym wedi eu comisiynu neu brynu Printiadau Argraffiad Cyfyngedig.

Get in touch

© LOCWS International 2017