Ymweld


Celf Ar Draws Y Ddinas 2015
Mae’r rhestr a’r map hwn yn dangos lleoliad pob waith sy’n rhan o Celf Ar Draws y Ddinas y gellir eu gweld heddiw.

Ar y Map:
1. D J Roberts
Caffi Kardomah
2. Jeremy Deller
Maes Parcio’r Santes Fair
3. Pete Fowler
58 Stryd Fawr
4. Sinta Tantra
229-230 Stryd Fawr
5. Sean Puleston
226 Stryd Fawr
6. Rik Bennett
24 Stryd Fawr
7. Bedwyr Williams
Ffordd y Brenin
8. Bermingham and Robinson
Neuadd Brangwyn
9. Mark Folds
Parc Cwmdonkin
10. Niamh McCann
Theatr Dylan Thomas

Ar-lein:
11. Rhian Edwards
www.artacrossthecity.com/megapoem

Ymweld ag Abertawe
Abertawe yw ail ddinas fwyaf Cymru ac mae wedi ei lleoli ar arfordir y de, 50 munud i ffwrdd o’r brifddinas, Caerdydd. Mae’n hawdd ei chyrraedd ar hyd y prif lwybrau trafnidiaeth, ac yn ddinas ddiwylliannol fywiog sy’n borth ar gyfer gorllewin Cymru.
Mewn Car
Gadewch yr M4 ar gyffordd 42 a dilynwch
yr arwyddion i ganol y ddinas. Mae maes parcio Talu ac Arddangos ar gael yn ganolog ger Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Cod post ar gyfer y llywiwr lloeren: SA1 3ST. Amcan o hyd y daith:
Llundain 3 awr 37 munud; Birmingham 2 awr 46 munud; Bryste 1 awr 30 munud
Ar Drên
Mae gwasanaeth trên i Lundain a phob dinas fawr.
Ffôn: 08457 48 49 50 www.nationalrail.co.uk
Ar Fws
Mae amryw o gwmnïau yn gwasanaethu Abertawe, gan gynnwys National Express, Megabus a Greyhound Coaches.
Trafnidiaeth Leol
Mae gan orsaf fysiau Abertawe lwybrau lleol ar draws Dinas a Sir Abertawe.
Tacsis: Ffôn: 01792 477477 / 01792 644446
Llety
Mae Celf ar Draws y Ddinas yn falch o argymell gwesty sy’n bartner i ni, y Windsor Lodge yn Abertawe. Ffôn: 01792 642158 www.windsor-lodge.co.uk
Gwefannau
www.swansea.gov.uk
www.visitswanseabay.com
www.visitwales.co.uk

Get in touch

© LOCWS International 2017