Ynglŷn ag Ysgolion Locws

Mae LOCWS Rhyngwladol wedi sefydlu rhaglen addysg hir dymor o’r enw Ysgolion Locws sy’n rhoi cyfle i ysgolion ardal Abertawe gymryd rhan mewn prosiectau celf safle-benodol. Caiff Ysgolion Locws ei redeg ar y cyd â’r Celfyddydau mewn Addysg, Dinas a Sir Abertawe. Caiff y prosiectau eu cynnal gan yr artist David Marchant ac maent yn defnyddio digwyddiadau Locws Rhyngwladol fel ysbrydoliaeth iddynt.

Dyfarnwyd Gwobr Llysgennad yr Arglwydd Faer i Locws am ein rhaglenni addysg ac estyn mas.

Mae prosiectau diweddaraf Ysgolion Locws i’w gweld yma.

Am ragor o wybodaeth a rhestr o gyfranogwyr blaenorol Ysgolion Locws parhewch i ddarllen.

St Josephs Primary School Tour

Mae digwyddiadau Locws Rhyngwladol yn darlunio ystod eang o waith celf cyfoes a chaiff y gweithiau celf eu gwneud mewn ymateb i agwedd o ddiwylliant, treftadaeth, pensaernïaeth neu bobl Abertawe. Mae’r gweithiau celf, sydd wedi eu creu gan artistiaid rhyngwladol a rhai o Gymru gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, yn darparu cyfle addysgol unigryw ac wedi ysbrydoli myfyrwyr i greu ymatebion diddorol a chraff iawn. Mae Ysgolion Locws yn dechrau gyda thaith wedi ei thywys o amgylch y gweithiau celf a bydd David Marchant yn cyflwyno rhai o’r syniadau y tu ôl i’r gweithiau celf ac yn esbonio’r syniadau a’r prosesau a oedd ynghlwm â gwneud y gwaith. Mae ail ran y prosiect yn rhoi cyfle i’r disgyblion greu eu prosiectau celf safle-benodol eu hunain wedi’u hysbrydoli gan yr hyn y maent wedi ei weld a’i ddysgu, a bydd eu gwaith yn cael ei gyflwyno ym mhob ysgol mewn arddangosfa Ysgolion Locws.

Mae Ysgolion Locws ar agor i bob ysgol yn ardal Abertawe. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Cefnogaeth Weinyddol i’r Celfyddydau ar 01792 562667 neu anfonwch e-bost at info@artacrossthecity.com

Ysgolion Locws: Teithiau Tywys Mae’r teithiau tywys yn darparu symbyliad addysgol a gweledol cyffrous y gall y myfyrwyr ymateb iddo a’i gwestiynu. Mae’r artist David Marchant yn annog myfyrwyr i ymateb i’r gweithiau celf tra byddant yn ceisio datrys beth mae’r gwaith yn ei olygu iddynt a beth yn eu barn nhw mae’r artist yn ceisio ei gyflawni. Caiff pob darn o waith ei esbonio yn ofalus a chaiff y myfyrwyr eu hannog i feddwl am sut y gallai roi ysbrydoliaeth iddyn nhw greu darn o waith eu hunain o fewn amgylchedd eu hysgol neu goleg. O fod wedi eu hysbrydoli yn dilyn y teithiau, mae disgwyl i’r myfyrwyr gynhyrchu ymateb i ddarn neu ddarnau penodol o waith celf, ac yn ystod y diwrnod cyntaf, bydd y myfyrwyr yn gosod briff i’w hunain y byddant yn ymchwilio ac yn archwilio iddo erbyn ail ddiwrnod y prosiect, sef ymweliad David Marchant â’u hysgol neu goleg.

Ysgolion Locws: Gweithiau Celf Ar ail ddiwrnod Ysgolion Locws, bydd David Marchant yn gweithio’n agos gyda’r myfyrwyr i greu eu prosiectau safle-benodol eu hunain yn yr ysgol. Yna caiff y gweithiau celf hyn eu harddangos yn yr ysgol, yn ogystal â chael eu harddangos yn gyhoeddus yng nghanol y ddinas yn ystod un o ddigwyddiadau eraill Celf ar Draws y Ddinas.

Cyfranogwyr Blaenorol Ysgolion Locws:

2015
Blaenymaes Primary School (Yr 3)
Blaenymaes Primary School (Yr 4)
Gowerton Comprehensive School
Grange Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
Gowerton Primary School
Brynhyfryd Infant School
Mayals Primary School
Waun Wen Primary School
Seaview Community Primary School
Oystermouth Primary School

2014
Seaview Primary School
St. Joseph’s Catholic Primary School
Bishop Gore Comprehensive School
Townhill Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw
Plasmarl Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Bryn-Y-Mor
Terrace Road Primary School
Talycopa Primary School
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont-Y-Brenin
Arfryn Education Centre
Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre

2013
Morriston Primary School
Oystermouth Primary School
Mayals Primary School
Penllergaer Primary School
Gowerton Primary School
Pontarddulais Comprehensive School

2012
Whitestone Primary School
Gwyrosydd Primary School
Cila Primary School
St Joseph’s Primary School
Clwyd Primary School
Penclawdd Primary School

2011
Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen
Terrace Road Primary
Crug Glas Special School and Sea View Primary School
Cymraeg Felindre Primary School
Pen-Y-Fro Primary School
Pen-Y-Bryn Special School

2010
St Thomas Primary School
Danygraig Primary School
Cefn Hengoed Comprehensive School
Glais Primary School
Hafod Primary School

2009
Daniel James Community School
Cwmbwrla Primary School
Bishops Gore Comprehensive School
Penyrheol Comprehensive School
Penyrheol Primary School
Trehafod Day Unit

2008
Parklands Primary School
Daniel James Community School
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

2007
Bishopston Comprehensive School
Bishop Gore Comprehensive School
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe
Penyrheol Comprehensive School
Pentrehafod Comprehensive School

Get in touch

© LOCWS International 2017